Disclaimer - Bouwstars

Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met onderstaande disclaimer, het privacy beleid en de algemene voorwaarden.

Bouwstars (en de bedrijven waarmee Bouwstars samenwerkt) kan niet verantwoordelijk gesteld worden door Bouwstars-partners of particulieren in geval van een storing of downtime door een reden van gelijk welke aard (onderhoud, technische storing, ...) van het Bouwstars-platform. Er kan in dit geval ook geen beroep gedaan worden op enig vorm van compensatie of schadevergoeding. Bouwstars probeert er wel alles aan te doen om eventuele problemen met het platform te vermijden en zo goed mogelijk te voorkomen.

Bouwstars tracht voortdurende inspanningen te doen om de website zo volledig en up to date mogelijk te houden. Dit houdt in dat de inhoud van de website ten alle tijde gewijzigd kan worden. Door de vele inhoud ervan kan Bouwstars niet garanderen dat dit altijd de juiste informatie bevat. Bij eventuele fouten of tekortkomingen zal Bouwstars het nodige doen dit zo snel mogelijk recht te zetten. U kan Bouwstars hier steeds op terechtwijzen via of via het contact-formulier, te vinden op de website.

Bouwstars is niet verantwoordelijk voor op basis van de website door de gebruiker ondernomen acties en de gevolgen die daaraan vasthangen.

Bouwstars kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de door partners gedane acties zoals opmaak van offertes, facturen en het uitgevoerde werk. De bedoeling van Bouwstars is de klant tot bij de vakman te brengen, daarom is Bouwstars niet aansprakelijk voor elk mogelijk geschil met een van de partners.

De website van Bouwstars bevat links naar partners en andere derden. Indien de bezoeker beslist een van deze websites te bezoeken, is Bouwstars niet verantwoordelijk voor de inhoud of de goede werking ervan, noch de garantie van een veilige en goedwerkende website.

De website, logo's, lay-out, teksten, foto's, formulieren, software... zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit wil zeggen dat het u verboden is een deel of de hele website te kopiëren of wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bouwstars. Elke inbreuk zal burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Bouwstars staat toe dat gebruikers gegevens te kopiëren en af te drukken indien deze voor louter informatief gebruik zijn. De gebruiker heeft op geen enkel moment het recht dit te verdelen of gebruiken in eigen voordeel.

Welkom Partner,

Log in als partner van Bouwstars.

 

Afmelden

Bent u zeker dat u zich wenst af te melden?

Afmelden